Photos Chiroptera

031 Grotte de ZADIE Chauve-Souris Roussette Rousettus aegyptiacus 11E5K2IMG_69759awtmk.jpg

031 Grotte de ZADIE Chauve-Souris Roussette Rousettus aegyptiacus 11E5K2IMG_69759awtmk.jpg